Pelle Wadströmer/Arild

1. Segling, oljemålning.

2. Segling, oljemålning.

2. Landskp, akvarell.

2:St Anna skärgård, akvarell

5. Landskap, akvarell.

4. Sonat, akvarell

5. Akvarell..

5 Avarell, vid havet.

6 Akvarell. 80x80.

7 Oljemålning, segling

8 Akvarell,snipor vid bryggan

9 På utan, akvarell

10. Segling, akvarell

11. Segling, akvarell

12. Segling, akvarell.

13. Segling,akvarell.

14. Segling, akvarell.

15. I hamnen, akvarell.

15. Skälderviken, akvarell.

16. Akvarell. Arild

17. Mellan båtarna, akvarell.

18. Akvarell. På vattnet.

19. Akvarell. Mellan båtarna.

20. I hamnen, akvarell.

21. Arild, akvarell.

22. Segling. Akvarell

23. Segling, akvarell.

24. Segling, akvarell.

24. Akvarell. Lund

22. Vid vattnet, akvarell.

25. Vid havet, akvarell.

31. Segling, akvarell

27. Segling. Akvarell

28. Segling. Arild

29. Mellan båtarna, akvarell

30. Segling, oljemålning

Akvarell. Arild

Oljemålning. Segling

Akvarell. Arilds hamn

Kuling. Oljemålning.